Spolufinancování důležitých projektů

Vývoj a zkoušky dveří DOORNITE


 

Naše společnost realizuje následující projekty, které jsou předloženy ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR

 

 „Vývoj prototypů požárně-odolných dveří se specifikacemi DOORNITE s.r.o.“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028070. Předmětem projektu je provést zkoušky nových typů požárně-odolných dveří s dalšími specifickými mechanismy. K uvedení těchto prototypů je nezbytné provést zkoušky v akreditované laboratoři. Na základě úspěšnosti těchto zkoušek lze zažádat o certifikaci, která je potřebná pro uvedení těchto dveřních systémů na trh.

 

 „Zkoušky vzduchové neprůzvučnosti jednokřídlových dveří DOORNITE s.r.o.“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028138. Předmětem projektu je provést zkoušky vzduchové neprůzvučnosti jednokřídlových dveří. K uvedení těchto prototypů je nezbytné provést zkoušky v akreditované laboratoři. Součástí rozpočtu je i vydání protokolů o zkouškách. Protokol je zásadní pro další kroky vedoucí k uvedení produktu na trh. Zkoušky provede Institut pro testování a certifikaci, a.s., který je českou nezávislou společností s celosvětovou působností poskytující služby v oblasti zkušebnictví, certifikace a dalších.