Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o zásadách zpracování osobních údajů, které zohledňují nedávné změny právních předpisů Evropské unie na ochranu osobních údajů (GDPR) a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

Aktualizovaná Práva subjektu osobních údajů, platí od 25. května 2018.

V souvislosti s návštěvou internetových stránek doornite.cz, včetně zadávání informací do našeho konfigurátoru, za účelem kontaktu se stávajícími i potenciálními zákazníky a jejich zástupců či kontaktních osob a v souvislosti s náborem zaměstnanců prostřednictvím internetových stránek může ze strany společnosti DOORNITE s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

Kategorie a účely zpracování osobních údajů

 1. Údaje získané v souvislosti s realizovaným či zamýšleným nákupem skrz stránky doornite.cz.
  Účelem zpracování je:
  • plnění povinností společnosti DOORNITE s.r.o. které jí plynou ze smlouvy se zákazníkem,
  • oprávněný zájem společnosti DOORNITE s.r.o. na určení, výkon nebo obhajobu svých práv a právních nároků,
  • oprávněný zájem společnosti DOORNITE s.r.o.  informovat své stávající zákazníky o nabídkách souvisejících se zbožím, které si tito zákazníci od společnosti DOORNITE s.r.o. dříve zakoupili.
 2. Údaje získané z cookies a z jiných akcí, které uchazeč na internetových stránkách doornite.cz učiní v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Zpracování těchto údajů umožní společnosti DOORNITE s.r.o. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co návštěvníky stránek, a uchazečů o zaměstnávání v DOORNITE s.r.o. opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné.
 3. Údaje zpracované pro obchodní účely.

  Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost DOORNITE s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka pro vytvoření vhodné nabídky produktů společnosti DOORNITE s.r.o. a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány základní osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje o uzavřené smlouvě, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností DOORNITE s.r.o..

  Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany DOORNITE s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s touto informací o zpracování osobních údajů.

 4. Údaje subjektů, které se ucházejí o pracovní pozici.

  Osobní údaje zpracovává společnost DOORNITE s.r.o. také v náborovém procesu, tzn., že dochází ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.

  Tyto informace jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

  Osobní údaje používá společnost DOORNITE s.r.o. v rámci výběrového řízení vždy pouze k tomuto účelu a o tomto účelu vždy subjekt údajů transparentně informuje.

  Doby zpracování osobních údajů

  Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Konkrétní lhůty uchování osobních údajů pro některé účely jsou zakotveny přímo u těchto účelů uchování.

Zostavte si dvere na mieru

x

V našom konfigurátore dverí si sami online vytvoríte dvere podľa svojich predstáv. Vyberte si materiál, typ, farbu, výplň a tak ďalej. Svoj návrh potom pošlite najbližšiemu predajcovi a máte hotovo.

Vyskúšať