About us

We have been manufacturing Czech doors for you for over half a century. Look how we started.

Díky moderním výrobním technologiím, zkušenostem a našim designérům jsme schopni vyjít vstříc stále náročnějším požadavkům trhu a přáním zákazníků. Vyrábíme krásné interiérové a vstupní dveře, které nabízejí více bezpečí, funkčnosti, pohodlí, světla, smart doplňků a vyrobíme dveře atypických rozměrů. Od léta 2022 nabízíme unikátní možnost kombinovat naše dveře s laminátovými podlahami značky Egger.

Pro společnost DOORNITE jsou primárními trhy Česká a Slovenská republika, provozujeme společně s našimi partnery obchodní síť 30 značkových prodejen Úspěšně exportujeme i do dalších 12 evropských zemí například Holandsko, Německo, Itálie, Rakousko nebo Slovinsko a Chorvatsko.

Výroba dveří je soustředěna v Jihlavě a výroba zárubní v Uherském Hradišti. Oba závody jsou vybaveny moderními technologiemi a na všech úrovních pracovních pozic od dělnických po manažerské jsou klíčem naši lidé. Dbáme na to abychom naplnili hodnoty naší společnosti a dostáli tak závazkům směrem k našim zákazníkům, zaměstnancům i ke společenské odpovědnosti.

Company history

DOORNITE navazuje na tradici, která se začala psát v roce 1957 kdy byl v Jihlavě vytvořen podnik Jihomoravské dřevařské závody, kam se soustředila podstatná část výroby dveří pro bytovou výstavbu v bývalém Československu. V roce 1994 prošly dřevařské závody privatizací, v roce 1997 vznikla a převzala výrobu společnost Kronodoor, která byla v roce 2004 začleněna do skupiny Masonite CZ.

Od 14.6.2021 je tradiční český výrobce opět 100% v českých rukách a působí pod novým názvem DOORNITE s.r.o.

Customize your own door

With our online door configurator you can easily design a door you are looking for. Select material, type, colour, filling, etc. Then send your order to the nearest retailer and the work is done.

Try

Customize your own door

x

With our online door configurator you can easily design a door you are looking for. Select material, type, colour, filling, etc. Then send your order to the nearest retailer and the work is done.

try