Změna jména společnosti

DOORNITE s.r.o.


Rádi bychom Vás s předstihem seznámili se změnou jména společnosti Masonite CZ spol. s r.o., ke které dojde 12.8. 2021. Nový název společnosti bude DOORNITE s.r.o.. Sídlo společnosti, fakturační adresa, bankovní spojení, IČO, DIČ se nemění.

K této změně dochází v souvislosti se změnou vlastnické struktury Masonite CZ spol. s r.o.. Dne 14.6. 2021 odkoupila česká investiční společnost DOOR INVESTMENT s.r.o. od Masonite Corporation International 100% podíl ve společnosti. Od tohoto data  je tradiční český výrobce dveří opět 100% v českých rukách. 

Společnost DOORNITE s.r.o. bude i nadále na základě licenční smlouvy používat pro vyráběné dveře a zárubně obchodní značku MASONITE.

Věříme, že tato změna pozitivně ovlivní pozici firmy na trhu a umožní nám dále rozvíjet úspěšnou obchodní spolupráci.