Teambuilding DOORNITE


Členové obchodního a marketingového oddělení společnosti DOORNITE se setkali v září na teambuildingu v malebném okolí státního hradu Křivoklát. 

První den jsme se zúčastnili prohlídky hradu Křivoklát z hradu jsme se přesunuli do střediskové vesničky Nižbor a odtud jsme se vydali pěšky na 9 kilometrů dlouhou cestu do Berouna. 

Prohlídka hradu, občerstvení ve vyhlášené nádražní restauraci Zastávka Nižbor pana Tomáše Hanáka, výšlap meandrem řeky Berounky to vše bylo podtrženo skvělým počasím a několika puchýři. 

Večer jsme se všichni setkali v penzionu Ve století u společné večeře, která určitě nebyla poslední a tmelili jsme kolektiv. 

Druhý den jsme se vydali na exkurzi do rodinné sklárny Rückl v Nižboru. To je ta sklárna, kde vznikají Čeští lvi. Někteří otestovali objem svých plic a vyfoukli designově podivuhodné skleněné útvary, jiní zase podlehli kouzlu brusného kotouče a pokusili se o atraktivní brus skelniček. Vše dopadlo na jedničku.

Na závěr našeho setkání k nám promluvil obchodní a marketingový ředitel David Krubner, který poděkoval za účast na teambuildingu a popřál všem pevné zdraví a dostatek sil do nastávajícího zajímavého období.